تبلیغات سایت شرط بندی تبلیغات سایت بت تبلیغات گوگل سایت بت بکلینک سایت شرط بندی ادوردز گوگل سایت بت تبلیغات کازینو بازی انفجار سیب بت sibbet بت 90 تک بت بدون فیلتر تخته نرد شرطی وین بت بت 365 تک بت تهران بت معتبرترین سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار معتبر بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار

معتبر ترین سایت بازی انفجار

جهت ورود کلیک کنید
قدرتمند ترین سایت شرط بندی
واریز آنی بعد درخواست
واریز بونوس هر ماه
بالاترین ضریب بازی انفجار


تا 300 درصد بونوس هر ماه


دسته‌ها
آموزش بازی انفجار

سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر – هاتم بت – بهترین سایت شرط بندی – قویترین سایت بازی انفجار

سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر – هاتم بت

سانوار آل این فیلینگی یکی از اصطلاحات خیلی مشهور بازی انفجار بدون فیلتر پوکر اسـت کـه بسیار بازیکن ها این اصطلاح رو بـه کار می برند در ادامه با سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ 

یکی از اصطلاحات رایج در بازی انفجار بدون فیلتر پوکر، اصطلاح سانوار در پوکر می‌باشد. این واژه در بازی انفجار بدون فیلتر هاي‌ آنلاین زیاد معنی نمیدهد ولی در بازی انفجار بدون فیلتر هاي‌ لایو و زنده سانوار بـه معنی نادید دست را قبول کردن می باشد. حال اگر سانوار ریز باشد یعنی ندید دست را افزایش می‌دهید.

سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر

این اصطلاح بـه انگلیسی calling blind هم گفته می شود. بـه بیان ساده تر وقتی دیلر کارت ها در بازی انفجار بدون فیلتر لایو پخش می‌کند، برخی بازیکن ها بـه کارت نگاه نمی‌کنند و می‌گویند سانوار کال یا سانوار ریز یا سانوار دابل کـه همه ی بـه این معنی اسـت کـه بدون دیدن دست شـما دست را قبول یا ریز کرده‌اید. این حرکت را در بهترین سایت شرط بندی پوکر بـه هیچ وجه نزنید.

 

پخش کارت ها با استراتژی در پوکر

دو بازیکن در سمت چپ دکمه «دیلر» دریک بازی انفجار بدون فیلتر هولدم ملزم بـه معروفترین سایت شرط بندی اجباری قبل از پخش کارت هستند. این شرط‌ها بـه عنوان شرط‌هاي‌ کور شناخته میشوند، زیرا قبل از این کـه بازیکنان کارت‌هاي‌ خودرا ببینند، «ببین» قرار میگیرند.

سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر

این شرط‌بندی‌ها عمل را دریک دست آغاز میکنند، زیرا از قبل چیزی در ظرف برای برنده شدن همه ی بازیکنان وجوددارد. طبق معمولً بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد، یک شرط کوچک معادل نصف شرط کامل برای ان دور قرار میدهد.

 

این بـه عنوان کور کوچک شناخته می شود. بازیکن سمت چپ او یک معروفترین سایت شرط بندی کامل برای ان دور می‌گذارد. بـه این بازیکن بیگ بلایند می‌گویند.

 

هنگامی کـه کارت ها پخش شد، عمل معروفترین سایت شرط بندی با بازیکن سمت چپ بیگ بلایند شروع می شود. او ممکن اسـت یا فولد کند، کال کند «با تطبیق شرط اولیه بیگ بلایند» یا افزایش دهد «با افزایش شرط بیگ بلایند».

 

بررسی بلایند ها در اصطلاحات پوکر

اگر تا زمانی کـه اکشن بـه کوچک بلایند میرسد، پات بالا نیامده باشد، او می تواند بلایند خودرا با انجام دادن کوچ کوچک تا شرط کامل برای ان راند تکمیل کند. اگر او تصمیم بگیرد کـه کور خودرا کامل نکند، دستش جمع می شود.

سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر

البته، او همچنین ممکن اسـت با تکمیل کوچک بلایند و اضافه کردن یک شرط کامل دیگر برای ان راند، افزایش دهد. اگر در عوض تا زمانی کـه اکشن بـه سمت او می آید، پات بالا رفته باشد، اگر میـــخواهد در دست بماند، کور کوچک باید تا حد کامل رایز را تکمیل کند.

 

آخرین بازیکنی کـه در دور اول برای معروفترین سایت شرط بندی تصمیم میگیرد، بیگ بلایند اسـت. اگر پات در زمان رسیدن اکشن بالا نیامد، او میتواند چک کند، و برای فلاپ در پات بماند، یا افزایش دهد. با این حال، زمانی کـه او با افزایشی روبه‌رو می شود کـه ممکن اسـت ان را چک نکند. 

 

باید یا دستش را جمع کند، افزایش را بخواند «شرط اولیه‌اش را بـه میزان کامل افزایش دهد»؛ یا دوباره افزایش دهد. اگر هر کس دیگری قبل از فلاپ فولد کند، از جمله بلایند کوچک، بیگ بلایند نه تنها شرط کور خودرا برمی گرداند، بلکه شرط اولیه کور کوچک را نیز جمع میکند.

 

هنگامی کـه دور اول معروفترین سایت شرط بندی کامل شد، بلایند کوچک ابتدا در هر دور بعدی عمل می‌کند. اگر او دیگر در دست نباشد، نخستین بازیکنی کـه هنوز کارت در سمت چپ دکمه دارد، باید ابتدا عمل کند.

 

ویژگی سانوار در بازی انفجار بدون فیلتر پوکر

این حرکت عموما نمایشی می‌باشد و کاملا حرکت اشتباهی می‌باشد. بـه شـما این حرکت را پیشنهاد نمیکنیم زیرا ممکن اسـت، خروجی بدی را بـه همراه داشته باشد. این حرکت عموما بـه دلایل زیر زده می شود:

سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر

برای نشان دادن اعتماد بنفس بالا

برای خرد کردن اعصاب رقیب

برای ایجاد فان و کار هاي‌ خنده دار

 

ترفند سانوار پولساز است ؟

بـه هیچ وجه، این حرکت تنها یک حرکت نمایشی تلقی می شود و هیچ کاربرد اصولی با خود بـه همراه ندارد. این حرکت در عده اي از سایت هاي‌ آنلاین در هدزآپ ها یعنی بتل هاي‌ تک بـه تک، ممکن شده اسـت. از همین رو سایت هاي‌ بت گان و سایت ریور این مهم را برای علاقه مندان ممکن ساخته اند.

 

وقتی بازیکنی در پوکر تقلبی اسـت، بـه این معنا نیست کـه پول نقد او قلابی اسـت! این فقط بـه این معنی اسـت کـه دست آن ها توسط هیئت مدیره التیام یافته اسـت، اما در کل بدتر شده اسـت.

 

بـه عنوان مثال، بازیکنی کـه 6-Hearts5-Diamonds را روی تخته اي از a-Diamondsj-Spades6-Diamonds5-Golf equipment در دست دارد، دو جفت بـه بازیکن می دهد. رودخانه a-Spades بازیکن را بـه دو جفت بهتر «شش و آس» ارتقا می دهد، اما اکنون میتواند توسط هر بازیکنی کـه یک جک یا آس دارد شکست بخورد.

 

تماس گریه بـه زمانی اطلاق می شود کـه یک بازیکن نتواند پس از آخرین دور معروفترین سایت شرط بندی در برابر تماس مقاومت کند، طبق معمولً زمانی کـه فکر می‌کند عقب مانده اسـت اما بـه دلیل کنجکاوی، لجبازی یا دلایل دیگر نمیتواند در برابر تماس مقاومت کند.

سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر

کات کارت چیست؟

کات کارت یک کارت خالی اسـت کـه برای محافظت از پایین دسته کارت ها زمانی کـه فروشنده انها را در دست دارد استفاده می شود. فروشنده اغلب این را از عرشه در حین بـه هم زدن جدا می‌کند و قبل از زدن نخستین کارت ان را جای گزین می‌کند.

 

فیلینگی بـه معنی احساسی می باشد. وقتی یک نفر سانوار آل این فیلینگی میکند. یعنی بدون دیدن دستش همه ی چیپ و یا پول هاي‌ خودرا بـه زمین یا گیری بازی انفجار بدون فیلتر اضافه میکند. چندی پیش کوروش وانتونز نیز بـه این مورد اشاره داشت.

 

 کـه حاکی از این موضوع می‌باشد. علاوه بر سانوار در پوکر در خصوص نحوه ریز در پوکر در مقاله دیگری از سایت بـه این موضوع پرداخته ایم کـه با کلیک بر روی متن برای شـما در معرض خواهد بود.

سانوار آل این فیلینگی در پوکر چیست؟ | اصطلاحات پوکر

 

وزود به سایت معتبر بازی انفجار بدون فیلتر پوکر 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی انفجار بدون فیلتر پوکر را برای شـما در لینک بدون فیلتر شرطبندی سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم شـما دراین سایت می‌توانید سود بسیار خوبی ببرید پس همین هم اکنون کلیک کنید . 

دسته‌ها
آموزش بازی انفجار

۱۰ برنامه ریزی ایده آل در بازی پوکر که فقط شما برنده باشید!!! (تضمینی۱۰۰٪) – هاتم بت – سایت شرط بندی – سایت انفجار

۱۰ برنامه ریزی ایده آل در بازی پوکر که فقط شما برنده باشید!!! (تضمینی۱۰۰٪) – هاتم بت

پوکر یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه نیاز دارد شـما یک برنامه ریزی و یک تعهد و مهارت کافی داشته باشید تا بتوانید فقط ببرید در ادامه با ۱۰ برنامه ریزی ایده آل در بازی پوکر کـه فقط شـما برنده باشید!!! «تضمینی۱۰۰٪» سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

استراتژی برد در بازی پوکر 

این احتمال وجوددارد کـه راه خودرا بـه این جا بیابید زیرا یا در بازی پوکر تازه کار هستید یا بـه دنبال ارتقای بازی خود بـه سطح بعدی هستید. قبل از این کـه جلوتر برویم، می‌خواهم بگویم کـه فوق العاده اسـت. دیدن افرادی کـه مایلند زمان و تلاش خودرا برای التیام بازی خود صرف کنند، همیشه باورنکردنی اسـت.

۱۰ برنامه ریزی ایده آل در بازی پوکر که فقط شما برنده باشید!!! (تضمینی۱۰۰٪)

با این گفته، دانستن این کـه چه چیزی را باید مطالعه کرد، بـه چه کسی اعتماد کرد، و بـه کجا برای کمک مراجعه کرد، میتواند واقعاً طاقت فرسا باشد.
من می‌خواهم امروز بـه ان بپردازم. در حالی کـه چند نکته مستقیم استراتژی پوکر دراین راهنما وجوددارد.

 

تمرکز اصلی بـه شـما کمک میکند تا یک نقشه راه برای آموزش تهیه کنید. بـه این ترتیب، احساس نمی کنید کـه پین‌بالک از وبلاگی بـه وبلاگ دیگر بدون هیچ ردیابی واقعی در مورد نحوه انجام تمرینات شـما می‌پرد.

 

نتایج من در طول زندگی حرفه ای پوکر من چیست؟

خاطرجمعی حاصل کنید کـه بـه هر دلیلی ضرر را حذف نمی کنید. علاوه بر این، مواردی مانند سطوح سهام، عرصه «آنلاین یا زنده»؛ و هر یادداشت مفیدی کـه در مورد جلسه یا تورنمنت پوکر دارید را شامل کنید.

 


بیشتر بخوانید: نکاتی در مورد بازی پوکر روانشناسی و قوی شدن ذهن تضمین برد 100%


 

کت و شلوارهای قوی من در چه زمینه هایي از بازی من هستند و نقاط ضعف من در چه زمینه هایي هستند؟ پیش فلاپ در مقابل پس فلاپ؟ مسابقات در مقابل پول نقد؟ سهام میانی در مقابل ریسک پایین؟ در برابر حریفان لگی یا سفت؟ زنده در مقابل آنلاین؟ هرچه جزئیات بیشتری در این جا داشته باشید، بهتر اسـت. ایده این اسـت کـه روندها یا حفره ها را در بازی خود شناسایی کنید.

۱۰ برنامه ریزی ایده آل در بازی پوکر که فقط شما برنده باشید!!! (تضمینی۱۰۰٪)

زمانی کـه بازی خودرا با موفقیت محاسبه کردید، وقت ان اسـت کـه بـه اهداف خود نگاه کنید. اهداف هر کس متفاوت خواهد بود. بخش مهم این اسـت کـه انها را چالش برانگیز اما قابل دستیابی، قابل اندازه گیری و با محدودیت زمانی تبدیل کنید. بهترین اهداف پوکر طبق معمولً حول موضوعاتی مانند تعداد کتابی کـه قرار اسـت بخوانید، اهداف سود یا جهش موفقیت آمیز در سطوح سهام میچرخد. دقیقاً مانند محاسبه خود، هرچه جزئیات بیشتری داشته باشید، بهتر اسـت.

 

میزان سرمایه خود را در اول بازی مشخص کنید

تعداد زیادی منابع رایگان وجوددارد کـه بـه شـما کمک می‌کند با پوکر بهتر شوید. در حالی کـه این ها می‌توانند مفید باشند، بهترین نتایج طبق معمولً بـه نوعی سرمایه گذاری مالی از جانب شـما نیاز دارد.

 

مگر این کـه بـه اندازه کافی خوش شانس باشید کـه یک حرفه اي سطح بالایی داشته باشید کـه مایل بـه آموزش رایگان بـه شـما باشد، ممکن اسـت لازم باشد بخشی از سرمایه خودرا برای بهتر شدن سرمایه گذاری کنید.

۱۰ برنامه ریزی ایده آل در بازی پوکر که فقط شما برنده باشید!!! (تضمینی۱۰۰٪)

کسب و کارها روی خودشان سرمایه گذاری می‌کنند تا رشد کنند.دانش آموزان برای التیام عملکرد شغلی خود در آموزش خود سرمایه گذاری می‌کنند.
چراباید در بازی پوکر متفاوت باشد، بـه خصوص اگر بـه دنبال بازی تمام وقت و کسب درآمد هستید؟

 

اگر در حال حاضر پولی برای اختصاص دادن بـه یادگیری ندارید، اشکالی ندارد. هرکس باید از جایی شروع کند.با این حال، کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه درصدی از بردهای آینده خودرا بـه سرمایه گذاری در آموزش خود اختصاص دهید.

 

بازی خود را بررسی کنید در طول هفته

بهتر شدن در هر کاری زمان می‌برد. هنگامی کـه رو به پيشرفت برنامه تمرینی پوکر خود هستید، بـه منابع زمانی خود در چند هفته و چند ماه آینده نگاه کنید. هنگامی کـه متوجه شدید کـه چقدر زمان می توانید بـه تمرین اختصاص دهید، ممکن اسـت نیاز داشته باشید کـه اهداف خودرا دوباره کار کنید «کـه اشکالی ندارد».

 

چقدر باید وقت بگذارید؟

همه ی چیز بـه موقعیت شـما بستگی دارد. اگر یک بازیکن تمام وقت هستید، دست مزد ساعتی خودرا با مقدار پولی کـه برای زندگی نیاز دارید مقایسه کنید و تعادل را پیدا کنید. اگر یک بازیکن تفریحی هستید، همه ی چیز بـه این اسـت کـه بدون این کـه وقت زیادی را از اعضای خانواده خود دور کنید اختصاص دهید. بـه یاد داشته باشید، ممکن اسـت بـه بازی و مطالعه بـه عنوان دو چیز جداگانه نگاه کنید، اما برای آن ها همه ی چیز پوکر اسـت.

 

همیشه در بازی پوکر یاد بگیرید

قدم بعدی در تعیین یک برنامه آموزشی موثر پوکر احتمالاً سخت ترین اسـت. شـما باید تحقیق کنید کـه چه منابعی متناسب با محدودیت هاي‌ مالی و زمانی شـما در معرض اسـت. من از وارد شدن بـه رقابت بین شرکت‌هاي‌ مختلفی کـه خدمات ارائه می دهند اجتناب میکنم. اما کاری کـه من انجام خواهم داد این اسـت کـه بـه عده اي از انواع مختلفی از گزینه هاي‌ موجود اشاره کنم کـه می توانید در برنامه خود بگنجانید.

۱۰ برنامه ریزی ایده آل در بازی پوکر که فقط شما برنده باشید!!! (تضمینی۱۰۰٪)

دوره هاي‌ آموزشی آنلاین – این ها عالی هستند، اما ممکن اسـت گران باشند. با این اوصاف، فکر می کنم بهترین‌ها ارزش هر پنی را دارند. انچه کـه من بـه شدت بـه شـما توصیه می کنم این اسـت کـه در مورد افراد حرفه اي و نتایج آن ها تحقیق کنید. نگاه کنید تا ببینید چه تعداد ویدیو از حرفه اي ها در معرض اسـت و چقدر اخیرا ساخته شده اند.

 

علاوه بر این، مطمئن شوید کـه سایت بـه نوع پوکری کـه می خواهید بازی کنید اختصاص داده شده اسـت. عده اي از سایت هاي‌ آموزش پوکر آنلاین بیشتر بـه پول نقد اختصاص داده شده اند، برخی بـه مسابقات و برخی در سراسر هیئت مدیره.

 

منابع آنلاین رایگان بازی پوکر 

این‌ها مشکل هستند. تعدادی مقاله و منابع وبلاگ رایگان وجوددارد کـه باورنکردنی هستند. با این حال، همیشه اینطور نیست. بـه یاد داشته باشید، هر شخصی و هرکسی میتواند یک وبلاگ داشته باشد، و مگر این کـه دلیلی برای باور آن ها بـه شـما ارائه دهد، چه فایده اي دارد؟

۱۰ برنامه ریزی ایده آل در بازی پوکر که فقط شما برنده باشید!!! (تضمینی۱۰۰٪)

بـه عبارت دیگر نویسنده خودرا بشناسید.گروه‌هاي‌ مطالعه – برای دیدن افرادی کـه در انجمن‌ها گروه‌هاي‌ مطالعه پوکر را برای صحبت درباره دست‌ها گرد هم می‌آورند، لازم نیست خیلی دور نگاه کنید. در حالی کـه من بـه شدت این گزینه ها را توصیه می کنم.

 

با احتیاط بـه انها برخورد کنید. تعداد زیادی از مردم در تبلیغ توصیه هاي‌ بد حرفه اي هستند زیرا چیز بهتری نمی‌دانند. مطمئنا، آن ها ممکن اسـت با خاطرجمعی این را بگویند و اعلام کنند کـه برنده بزرگی هستند، اما آیا واقعا میدانید؟

 

بررسی برنامه های بازی پوکر

دراین مرحله، شـما تمام قطعات پازل را دارید. تنها چیزی کـه باقی میماند این اسـت کـه انها را کنار هم قرار دهیم. بهترین کار این اسـت کـه یک جدول زمانی در روز یا هفته برای انچه می خواهید انجام دهید آماده کنید. اگر واقعاً میخواهید یک ستاره راک باشید، میتوانید در عناصر مختلف تمرینی خود برنامه‌ریزی کنید تا دقیقاً بدانید کـه چه زمانی تمرین می کنید.

۱۰ برنامه ریزی ایده آل در بازی پوکر که فقط شما برنده باشید!!! (تضمینی۱۰۰٪)

فرض کنید بـه یک سایت آموزش پوکر ملحق شده اید و قصد دارید برای بهتر شدن یکسری ویدیو تماشا کنید. بـه جای این کـه فقط بگویید «این هفته پنج ویدیو می بینم»؛ مشخص کنید کـه کدام ویدیوها را میبینید. بـه این ترتیب، وقتی زمان تمرین فرا میرسد، ساعت ها ویدیوها را ورق نمی‌زنید تا بفهمید چه چیزی را تماشا کنید و چگونه یاد بگیرید.

 

علاوه بر این، میتوانید مطمئن شوید کـه ویدیوهایی کـه تماشا میکنید گرد هم می آیند تا بـه اهدافتان کمک کنند.آخرین مرحله راحت اسـت، اما مهم اسـت. بـه طور دوره‌اي، در طول برنامه آموزشی پوکر خود، توقف کنید تا مرور و اصلاح کنید.

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم برای ورود کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید .