تبلیغات سایت شرط بندی تبلیغات سایت بت تبلیغات گوگل سایت بت بکلینک سایت شرط بندی ادوردز گوگل سایت بت تبلیغات کازینو بازی انفجار سیب بت sibbet بت 90 تک بت بدون فیلتر تخته نرد شرطی وین بت بت 365 تک بت تهران بت معتبرترین سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار معتبر بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار

معتبر ترین سایت بازی انفجار

جهت ورود کلیک کنید
قدرتمند ترین سایت شرط بندی
واریز آنی بعد درخواست
واریز بونوس هر ماه
بالاترین ضریب بازی انفجار


تا 300 درصد بونوس هر ماه


دسته‌ها
آموزش بازی انفجار

نحوه بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم – هاتم بت – قویترین سایت شرط بندی – قویترین سایت بازی انفجار

نحوه بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم – هاتم بت

سیسرا یکی از بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار هاي‌ محبوب کازینویی اسـت کـه بسیار طرفدار دارد در ادامه با نحوه بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم  سایت هاتم بت را دنبال کنید. 

 

معرفی بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار سیسرا 

بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کارتی سیسرا یک بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کارتی ایتالیایی کـه روش انجام ان بسیار ساده اسـت. دراین بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار از ۵۲ ورق استفاده میشود برعکس اکثر بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار‌هاي‌ کارتی ایتالیایی کـه با ۴۰ کارتی بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار می شود. ما دراین پست بـه معرفی بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کارتی سیسرا می پردازیم.

نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم

این بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار بـه صورت چهار نفره انجام می شود. چهار بازیکن باید دو تیم دو نفره تشکیل دهند و روبروی یک دیگر بنشینید. برخلاف دیگر بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار‌هاي‌ ایتالیایی دراین بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار هم گروهی‌ها تغییر نمیکنند ودر کل تایم بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار ثابت هستند.

 

شمارش کارت ها در بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار سیسرا

دراین بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کارتی ایتالیایی از ۵۲ ورق استاندارد استفاده می‎‌شود. البته در ایتالیا بازیکنان از ورق‌هاي‌ مخصوص برای انجام این بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار استفاده میکنند.

 

نخستین دیلر در بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کارتی سیسرا بـه صورت تصادفی انتخاب می شود. بعد از هر دست، بـه بازیکن سمت راست پاس داده میشود. دیلر کارت‌ها را بُر میزند و بـه بازیکن سمت چپ خود می دهد.

 

بـه هر بازیکن یک بسته ورق ۱۲ کارتی رو بـه پایین داده می شود. پخش کارت‌ها در خلاف جهت عقربه‌هاي‌ ساعت و از بازیکن سمت راست دیلر پخش کارت‌ها آغاز میگردد. سپس چهار کارت رو بـه بالا در وسط میز قرار میگیرد. بازیکنان باید ۱۲ کارت خودرا برمی‌دارند و بـه ان‌ها نگاه میکنند.

نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم

روش برد در بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار سیسرا

کارت‌ها در بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کارتی سیسرابازی از بازیکن سمت راست دیلر آغاز می گردد ودر خلاف جهت عقربه‌هاي‌ ساعت تا زمانی کـه بازیکنان همه ی کارت‌هاي‌ خودرا بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنند ادامه می یابد.

 

یک نوبت شامل بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کردن یک کارت توسط بازیکن و برداشتن یک یا چند کارت روی میز می شود. در صورتی کـه دریک نوبت بازیکنی یک یا چند کارت از روی میز بردارد باید ان را بـه پشت مقابل یکی از اعضای تیم قرار گیرد تا تعداد بردهای هر گروه مشخص گردد

 

. در صورتی کـه بازیکن نتواند یا نخواهد کارتی از روی میز دریافت کند، کارت بازیکن بـه رو روی میز باقی میماند. پس از اتمام بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار یک بازیکن، نوبت بازیکن بعدی کـه این مراحل را طی کند.کارت‌هاي‌ ۱ تا ۱۰ ارزشی برابر با رتبه خود دارند. بـه عنوان مثال کارت ده ارزشی برابر با ۱۰ یا کارت شش ارزشی برابر با ۶ و غیر دارند. کارت‌هاي‌ تصویر از نظر عددی ارزشی ندارند.

نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم

قوانین بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار سیسرا

اگر رتبه کارت بازیکن با رتبه کارت وسط میز مطابقت داشته باشد، بازیکن این امکان را دارد کـه کارت وسط میز را ضبط کند. اگر کارت اعدادی بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار شود کـه ارزش ان برابر با مجموع مقادیر جمع‌آوری دو یا چند کارت وسط میز باشد، بازیکن میتواند ان مجموعه از کارت‌هاي‌ وسط میز را ضبط کند.

 

در صورتی کـه بیش از یک حالت برای گرفتن کارت وجود داشته باشد. یعنی این کـه کارت بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار شده با بیش از یک کارت وسط میز مطابقت داشته باشد یا بیش از یک مجموعه وجود داشته باشد کـه ارزش ان با کارت بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار شده مساوی باشد. 

 

بازیکن باید یک کارت یا یک مجموعه را برای گرفتن انتخاب کند. در مجموعه در هر نوبت بازیکنان فقط یک انتخاب دارند. اگر کارت بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار شده با هیچ کارت روی میز یا مجموع کارت‌هاي‌ مطابقت نداشته باشد، دراین صورت هیچ ضبطی وجود ندارد و کارت بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار شده رو بـه بالا روی میز میماند.

 

استراتژی برد در سیسرا

هیچ اجباری برای بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کردن کارتی کـه باعث گرفتن می شود وجود ندارد. تنها قانون بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار این اسـت کـه بازیکنان صرفا یک کارت را بر روی میز قرار دهند.

نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم

حتی اگر کارتی بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار میکنید کـه می تواند کارت را ضبط کند، ضبط اختیاری اسـت و می توانید بـه سادگی کارت بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار را بدون گرفتن کارت جدید بـه کارت‌هاي‌ دیگر روی میز اضافه کنید.

 

اگر کارتی هم با یک کارت و هم با مجموع کارت‌هاي‌ روی میز مطابقت داشته باشد، بازیکن می تواند انتخاب کند کـه تک کارت بگیرد یا گروه.
کارت‌هاي‌ چهره فقط میتوانند کارت‌هاي‌ چهره با رتبه یکسان را بگیرند. بـه عنوان مثال کارت شاه فقط می تواند کارت‌هاي‌ شاه را بگیرد. ان‌ها نمی توانند مجموعه‌اي از کارت‌ها را بگیرند کـه مجموع ان‌ها بـه ۱۳ می رسد.

 

بعد از بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کردن همه ی کارت‌ها، آخرین بازیکنی کـه کارت ضبط کرده اسـت، کارت هاي‌ رو بـه بالا باقیمانده روی میز را نیز می گیرد.در پایان بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کارتی سیسرا، بازیکنان با توجه بـه تعداد دست‌‌هاي‌ و نوع کارت‌هاي‌ کـه بدست آورند، امتیاز کسب میکنند. شرح امتیادهی بـه صورت زیر اسـت:

 

امتیازدهی کارت ها در سیسرا

 هر تیمی کـه اکثر کارت‌ها را گرفته باشد، دو امتیاز کسب میکند. اگر تعداد کارت‌هاي‌ کـه هردو تیم برنده شده‌اند یکسان باشد امتیاز تعلق نمیگیرد.هر تیمی کـه کارت‌هاي‌ بیشتری از خال دل داشته باشد، یک امتیاز برنده میشود.

نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم

اگر یک تیم آس، دو و سه دل را بدست آورده باشد، تعداد امتیازی برابر با بالاترین کارت دل کـه بـه‌دست آورده‌ اسـت، را کسب میکند. توجه کنید ترتیب کارت‌ها باید پیوسته باشد. برای مثال اگر کارت آس، ۲؛ ۳؛ ۴؛ ۵؛ ۶ و ۸ دل را تیمی کسب کند، ۶ امتیاز بـه خاطر کارت ۶ بدست می‌آورد. این امتیاز مازاد بر امتیاز کارت خال دل اسـت.

 

کارت سرباز

تیمی کـه کارت سرباز گشنیز را دریافت کند یک امتیاز بدست می‌آورد.امتیازات دیگری کـه در طول بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار میتوان بدست آورد:وقتی بازیکنی با کارتی بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار میکند کـه تمام کارت‌هاي‌ وسط میز را جمع میکند و میز خالی می‌نمائید یک امتیاز برای جارو کردن یا اسکوب بدست می‌آورد.

 

اگر بازیکن با کارتی بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کند کـه بازیکن قبلی نیز با کارتی با همان رتبه بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کرده باشد، یک امتیاز برای پیکادا بدست می‌آورد.شـما یک امتیاز برای برد یک مجموع کارت از یک خال بدست می‌آورید. یعنی کارتی کـه بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنید و کارت‌هایي کـه از روی میز می گیرید همه ی متعلق بـه یک خال باشند. بـه عنوان مثال کارت‌هاي‌ ۳ و ۴ گشنیز روی میز هستند و بازیکن با ۷ گشنیز کارت‌ها را جمع کند.

 

کوادریگلیا

اگر کارتی را بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنید کـه مجموعه‌اي از سه یا چند کارت را از روی میز جمع کند، یک امتیاز برای کوادریگلیا بـه دست می‌آورید.کسب بیش از یک امتیاز با یک بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار امکانپذیر اسـت. بـه عنوان مثال، اگر کارت ۲؛ ۳ و ۴ دل روی میز باشند و شـما ان‌ها رابا ۹ دل جمع کنید.

 

دو امتیاز بـه دست می‌آورید، یکی برای تشبیهی و دیگری برای کوادریگلیا اسـت. اگر ان‌ها تنها کارت‌هاي‌ روی میز بودند، امتیاز سوم را نیز برای اسکوپ کسب میکردید. بـه همین ترتیب، اگر بازیکن قبلی یک کارت روی میز خالی بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کند و شـما کارتی با همان رتبه دارید، میتوانید کارت بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار شده را بگیرید و دو امتیاز، یکی برای اسکواپ و دیگری برای پیکادا دریافت کنید.

نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم

این امکان برای دیلر وجوددارد کـه با آخرین بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار، یک اسکوپ را بـه ثمر برساند، اما تنها در صورتی کـه آخرین کارت بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار واقعاً کارت‌هاي‌ لازم رابا تطبیق یا اضافه کردن بـه دست آورد. جمع‌آوری کارت‌هاي‌ باقیمانده بـه دلیل این کـه با آخرین بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار خود یک کارت گرفته‌اید، امتیاز اضافی ندارد.

 

هدف از بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار سیسرا

نخستین تیمی کـه در پایان یک دست ۵۱ امتیاز یا بیشتر داشته باشد برنده اسـت. اگر هردو طرف دریک دست بـه ۵۱ برسند، طرفی کـه امتیاز بیشتری دارد برنده می شود. اگر هردو برابر هستند، دست‌هاي‌ بیشتری را بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنید تا زمانی کـه یک طرف امتیاز بیشتری در انتهای یک دست داشته باشد.

 

دریک نوع از بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کارتی سیسرا بـه جای این کـه همه ی ۱۲ کارت را بـه طور هم زمان دیلر پخش کند، ممکن اسـت کارت‌ها یک، دو یا سه‌تایی دریک زمان پخش شوند.

 

یک نوع دیگر از بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار نیز وجوددارد کـه در ابتدا شش کارت بـه هر بازیکن داده می شود و چهار کارت روی میز رو بـه بالا قرار میگیرد. ۲۴ کارت باقیمانده کنار گذاشته میشوند تا زمانی کـه همه ی شش کارت اول خودرا بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنند. سپس بقیه کارت‌ها پخش میشود، بـه طوری کـه هر بازیکن یک دست شش کارت جدید داشته باشد، و بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار تا زمانی کـه همه ی کارت‌ها بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار شود ادامه مییابد

نحوه بازی کارتی سیسرا + ترفند و قوانین لارم

ورود به سایت معتبر 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین قویترین سایت شرط بندی و بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار هاي‌ کازینویی را برای شـما در لینک بدون فیلتر شرطبندی سبز رنگ پایین صفه قرار دادیم برای ورود میتوانید روی لینک بدون فیلتر شرطبندی پایین صفحه کلیک فرمایید.