تبلیغات سایت شرط بندی تبلیغات سایت بت تبلیغات گوگل سایت بت بکلینک سایت شرط بندی ادوردز گوگل سایت بت تبلیغات کازینو بازی انفجار سیب بت sibbet بت 90 تک بت بدون فیلتر تخته نرد شرطی وین بت بت 365 تک بت تهران بت معتبرترین سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار معتبر بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار

معتبر ترین سایت بازی انفجار

جهت ورود کلیک کنید
قدرتمند ترین سایت شرط بندی
واریز آنی بعد درخواست
واریز بونوس هر ماه
بالاترین ضریب بازی انفجار


تا 300 درصد بونوس هر ماه
پشتیبانی و سئو توسط تیم : Www.adsbet.pro

دسته‌ها
آموزش بازی انفجار

راهنمای بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم 13 – برترین بی – ورود به سایت شرط بندی – بازی انفجار بدون فیلتر

راهنمای بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم 13 – برترین بی

13 بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار پاسور یکی از بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار هاي‌ محبوب پاسور کارتی اسـت کـه در دورهمی ها بسیار سود اور می‌باشد در ادامه با راهنمای بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم 13 سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

اموزش بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کارتی پاسور سیزده 13

بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار سیزده با دیگر بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار هاي‌ پاسوری متفاوت میباشد و دارای قوانین خاص خود میباشد. بـه دلیل پیچیده بودن این بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار برای افراد زیر 16 سال پیشنهاد نمی باشد.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار سیزده یک بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار رقابتی میان 4 بازیکن می‌باشد و آخرین بازیکنی کـه با کارت در دست خود بماند بازنده بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار خواهد بود. همان طور کـه گفته شد بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار سیزده با دیگر بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار هاي‌ پاسوری شباهتی ندارد و دارای قوانین پیچیده تری نیز میباشد. دراین بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار خال ها می‌توانند یکدیگر را سر کنند و کارت هاي‌ 2 بالاترین کارت از لحاظ رنکی می باشند کـه در ادامه بـه توضیحات ان ها خواهیم پرداخت.

 

بالاترین خال بـه ترتیب دل ؛ خشت ؛ گیشنیز و پیک میباشد و همانگونه کـه ذکر شد بالاترین کارت در هر خال کارت 2 میباشد و بـه ترتیب آس ؛ شاه ؛ بی بی ؛ سرباز ؛ 10 ؛ 9 ؛ 8 ؛ 7 ؛ 6 ؛ 5 ؛ 4 و 3 نیز پایین ترین کارت دراین بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار میباشد.

 

شمارش کارت ها در بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار پاسور سیزده

ابتدا یک دیلر میان خود یا بـه صورت توافقی و یا قرعه کشی انتخاب کنید. سپس دیلر بـه هر بازیکن بـه صورت نوبتی یک کارت پخش میکند و اینکار را 13 بار تکرار میکند تا هر بازیکن در کل 13 کارت در دست خود داشته باشد.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

بازیکن شروع کننده کشی می‌باشد کـه کارت 3 از خال پیک را در دست خود داشته باشد.کارت ها بـه صورت جدول زیر میتوانند بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار شوند.

 

2 کارت از یک نوع

3 کارت از یک نوع

4 کارت از یک نوع

3 کارت و یا بیشتر کـه بـه ترتیب باشند

3 کارت و یا بیشتر جفت شده کـه بـه ترتیب باشنذ

 

در بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار سیزده چه کسی برنده است ؟‌

از ان جایی کـه کارت 3 بـه تنهایی در اول بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار میباشد ؛ بازیکنان نیز می بایست تنها یک کارت بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنند. بازیکن بعدی برای انجام یک کارت روی کارت 3 پیک بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار شده می بایست یک کارت بالاتر از لحاظ رنکی بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کند.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

بـه طور مثال بازیکن عدد 1 کارت 3 پیک را بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار می‌کند ؛ بازیکن 2 کارت 7 پیک را بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار می‌کند زیرا کـه از 3 پیک بالاتر اسـت. بازیکن عدد 3 کارت 7 خشت را بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار می‌کند .

 

کارت 7 خشک بالاتر از کارت 7 پیک می‌باشد زیرا کـه خال خشت خال پیک را سر می‌کند. بازیکن عدد 4نیز کارت 9 دل را بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار میکند زیرا کـه خال دل بالاترین کارت میان خال ها می‌باشد.

 


بیشتر بخوانید: معرفی بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کارتی اسپیت + ترفند و قوانین لازم SPIT


 

بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار بـه همین شکل ادامه میکند تا دیگر بازیکنان کارت بالاتری نداشته باشند تا کارت قبلی را سر کنند دراین شرایط تمام بازیکنان پاس میدهند و کارت هاي‌ بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار شده از زمین بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار برداشته میشوند.بازیکنی کـه آخرین کارت را قبل از برداشته شدن کارت ها از زمین بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار را بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کرده باشد ؛ دست بعدی را شروع میکند.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

ارزش بازیکنان در بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار سیزده

حال بازیکن 2 بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار رابا 3 کارت کـه بـه ترتیب بیایند یعنی 3 ؛ 4 و 5 شروع میکند. دراین دور بازیکنان تنها میتوانند 3 کارت بـه ترتیب بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کنند.

 

بازیکن عدد 3 نیز 3 کارت بـه ترتیب 3 ؛ 4 و 5 بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار میکند. وقتی کـه بازیکنان دقیقا بـه مانند بازیکن قبلی کارت هاي‌ ه ترتیب بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار می‌کنند ؛ آخرین کارت ارزش بالاتر بودن و یا پایین تر بودن ان را مشخص می‌کند.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

بـه طور مثال بازیکن عدد دو ،کارت 3 خشت ؛ 4 دل و 5 گیشنیز بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار می‌کند. بازیکن عدد سه نیز کارت 3 گیشنیز ؛ 4 گیشنیز و 5 دل بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار میکند و از ان جایی کـه کارت بعدی باید بالاتر از قبلی باشد .

 

در این جا کارت هاي‌ آخر یعنی 5 گیشنیز و 5 دل با یکدیگر مقایسه می‌شوند. و همان طور کـه ذکر کرده ایم خال دل از خال گیشنیز بالاتر می‌باشد.بازیکن عدد 4 بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار رابا انداخت 3 کارت 5 ؛ 6 ؛ 7 ادامه میدهد و کارت هاي‌ قبلی را از لحاظ رنک شکست می‌دهد.

 

قوانین بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کارتی سیزده

زمانی کـه 3 کارت بـه ترتیب بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار میشود ؛ هرگز نمیتوان 4 کارت بـه ترتیب روی ان بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کرد. 4 کارت 2 را هرگز نمیتوان بـه عنوان 4 کارت از یک نوع بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کرد 4 کارت از یک نوع و یا بیشتر و یا 3 کارت جفت بـه ترتیب از یک نوع و یا بیشتر بـه عنوان بمب دراین بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار شناخته میشوند.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

بمب ها در بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار سیزده می‌توانند کارت هاي‌ تکی 2 را سر کنند. 4 کارت جفت بـه ترتیب از یک نوع و یا بیشتر میتواند کارت هاي‌ 2جفت شده را سر کند. کارت جفت بـه ترتیب از یک نوع و یا بیشتر میتواند کارت هاي‌ 2 سه تایی را سر کند.

 

بمب بالاتر از یک نوع میتواند بمب قبلی را سر کند. اگر یک بازیکن 4 کارت 2 را در دست داشته باشد ؛ بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار را برده محسوب می‌شود.
اگر یک بازیکن بـه ترتیب کارت هاي‌ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛ 8 ؛ 9 ؛ 10 ؛ سرباز ؛ بی بی ؛ شاه و آس «میتواند از خال هاي‌ مختلف باشد»را داشته باشد ؛ بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار را برده محسوب میشود.

 

اگر یک بازیکن پاس دهد ؛ دیگر نمیتواند بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار کند تا دور بعدی آغاز شود.در دست هاي‌ بعدی بازیکنی کـه دست پیش را برده اسـت بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار را شروع میکند.

بازیکن اولی کـه کارت هاي‌ خودرا تمام کند 3 امتیاز میگیرد. بازیکن دومی کـه کارت هاي‌ خودرا تمام کند 2 امتیاز میگیرد. بازیکن سومی کـه کارت هاي‌ خودرا تمام کند 1 امتیاز میگیرد. بازیکنی کـه آخرین نفری باشد کـه در دست خود کارت دارد هیچ امتیازی در یافت نمی‌کند.بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار سیزده را می‌توان تا رسیدن بـه یک امتیاز توافق شده ادامه دهید.

راهنمای بازی پاسور سیزده + ترفند و قوانین لازم Thirteen

ورود به سایت معتبر بازی های شرط بندی یا بازی های انفجار های کارتی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین ورود به سایت شرط بندی را برای شـما در لینک بدون فیلتر سایت شرط بندی سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و سود خوبی ببرید برای ورود بـه سایت معتبر کافیست کـه بر روی لینک بدون فیلتر سایت شرط بندی سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید . 

دسته‌ها
آموزش بازی انفجار

آموزش و معرفی بازی سیزده | Thirteen – سایت شرط بندی ایران بت – سایت شرط بندی – سایت انفجار

آموزش و معرفی بازی سیزده | Thirteen – سایت شرط بندی ایران بتبازی سیزده یک بازی خارجی پاسوری می باشد که برای انجام آن به یک دسته کامل 52 تایی پاسور نیاز است. برای انجام بازی سیزده به 4 بازیکن احتیاج است.

بازی سیزده با دیگر بازی های پاسوری متفاوت می باشد و دارای قوانین خاص خود می باشد. به دلیل پیچیده بودن این بازی برای افراد زیر 16 سال پیشنهاد نمی باشد.

سایت ایران بت یک مقاله آموزشی در رابطه با بازی سیزده و یا همان Thirteen طراحی کرده است که پیشنهاد می کنم برای آشنایی با این بازی با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

 • 1 معرفی بازی سیزده
 • 2 نحوه پخش کارت ها در بازی سیزده
 • 3 نحوه انجام بازی سیزده
 • 4 مثال از بازی سیزده
 • 5 قوانین بازی سیزده
 • 6 نحوه امتیاز دهی و تعیین برنده در بازی سیزده

معرفی بازی سیزده

بازی سیزده یک بازی رقابتی میان 4 بازیکن می باشد و آخرین بازیکنی که با کارت در دست خود بماند بازنده بازی خواهد بود.

همانطور که گفته شد بازی سیزده با دیگر بازی های پاسوری شباهتی ندارد و دارای قوانین پیچیده تری نیز می باشد. در این بازی خال ها می توانند یک دیگر را سر کنند و کارت های 2 بالاترین کارت از لحاظ رنکی می باشند که در ادامه به توضیحات آن ها خواهیم پرداخت.

بالاترین خال به ترتیب دل ، خشت ، گیشنیز و پیک می باشد و همانطور که ذکر شد بالاترین کارت در هر خال کارت 2 می باشد و به ترتیب آس ، شاه ، بی بی ، سرباز ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 و 3 نیز پایین ترین کارت در این بازی می باشد.

نحوه پخش کارت ها در بازی سیزده

ابتدا یک دیلر میان خود یا به صورت توافقی و یا قرعه کشی انتخاب کنید. سپس دیلر به هر بازیکن به صورت نوبتی یک کارت پخش می کند و این کار را 13 بار تکرار می کند تا هر بازیکن در کل 13 کارت در دست خود داشته باشد.

بازیکن شروع کننده کشی می باشد که کارت 3 از خال پیک را در دست خود داشته باشد.

کارت ها به صورت جدول زیر می توانند بازی شوند.

کارت تکی
2 کارت از یک نوع
3 کارت از یک نوع
4 کارت از یک نوع
3 کارت و یا بیشتر که به ترتیب باشند
3 کارت و یا بیشتر جفت شده که به ترتیب باشنذ

نحوه انجام بازی سیزده

از آن جایی که کارت 3 به تنهایی در اول بازی بازی می باشد ، بازیکنان نیز می بایست تنها یک کارت بازی کنند. بازیکن بعدی برای انجام یک کارت روی کارت 3 پیک بازی شده می بایست یک کارت بالاتر از لحاظ رنکی بازی کند.

به طور مثال بازیکن شماره 1 کارت 3 پیک را بازی می کند ، بازیکن 2 کارت 7 پیک را بازی می کند زیرا که از 3 پیک بالاتر است. بازیکن شماره 3 کارت 7 خشت را بازی می کند . کارت 7 خشک بالاتر از کارت 7 پیک می باشد زیرا که خال خشت خال پیک را سر می کند. بازیکن شماره 4نیز کارت 9 دل را بازی میکند زیرا که خال دل بالاترین کارت میان خال ها می باشد.

بازی به همین شکل ادامه می کند تا دیگر بازیکنان کارت بالاتری نداشته باشند تا کارت قبلی را سر کنند در این شرایط تمام بازیکنان پاس می دهند و کارت های بازی شده از زمین بازی برداشته می شوند.

بازیکنی که آخرین کارت را قبل از برداشته شدن کارت ها از زمین بازی را بازی کرده باشد ، دست بعدی را شروع می کند.

مثال از بازی سیزده

حال بازیکن 2 بازی را با 3 کارت که به ترتیب بیایند یعنی 3 ، 4 و 5 شروع می کند. در این دور بازیکنان تنها می توانند 3 کارت به ترتیب بازی کنند.

بازیکن شماره 3 نیز 3 کارت به ترتیب 3 ، 4 و 5 بازی می کند. وقتی که بازیکنان دقیقا به مانند بازیکن قبلی کارت های ه ترتیب بازی می کنند ، آخرین کارت ارزش بالاتر بودن و یا پایین تر بودن آن را مشخص می کند.

به طور مثال بازیکن شماره دو ،کارت 3 خشت ، 4 دل و 5 گیشنیز بازی می کند. بازیکن شماره سه نیز کارت 3 گیشنیز ، 4 گیشنیز و 5 دل بازی می کند و از آن جایی که کارت بعدی باید بالاتر از قبلی باشد ، در اینجا کارت های آخر یعنی 5 گیشنیز و 5 دل با یکدیگر مقایسه می شوند. و همانطور که ذکر کرده ایم خال دل از خال گیشنیز بالاتر می باشد.

بازیکن شماره 4 بازی را با انداخت 3 کارت 5 ، 6 ، 7 ادامه می دهد و کارت های قبلی را از لحاظ رنک شکست می دهد.

قوانین بازی سیزده

 • زمانی که 3 کارت به ترتیب بازی می شود ، هرگز نمی توان 4 کارت به ترتیب روی آن بازی کرد.
 • 4 کارت 2 را هرگز نمی توان به عنوان 4 کارت از یک نوع بازی کرد.
 • 4 کارت از یک نوع و یا بیشتر و یا 3 کارت جفت به ترتیب از یک نوع و یا بیشتر به عنوان بمب در این بازی شناخته می شوند.
 • بمب ها در بازی سیزده می توانند کارت های تکی 2 را سر کنند.
 • 4 کارت جفت به ترتیب از یک نوع و یا بیشتر می تواند کارت های 2جفت شده را سر کند.
 • 5 کارت جفت به ترتیب از یک نوع و یا بیشتر می تواند کارت های 2 سه تایی را سر کند.
 • بمب بالاتر از یک نوع می تواند بمب قبلی را سر کند.
 • اگر یک بازیکن 4 کارت 2 را در دست داشته باشد ، بازی را برده محسوب می شود.
 • اگر یک بازیکن به ترتیب کارت های 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، سرباز ، بی بی ، شاه و آس (می تواند از خال های مختلف باشد)را داشته باشد ، بازی را برده محسوب می شود.
 • اگر یک بازیکن پاس دهد ، دیگر نمی تواند بازی کند تا دور بعدی آغاز شود.
 • در دست های بعدی بازیکنی که دست پیش را برده است بازی را شروع می کند.

نحوه امتیاز دهی و تعیین برنده در بازی سیزده

 • بازیکن اولی که کارت های خود را تمام کند 3 امتیاز می گیرد.
 • بازیکن دومی که کارت های خود را تمام کند 2 امتیاز می گیرد.
 • بازیکن سومی که کارت های خود را تمام کند 1 امتیاز می گیرد.
 • بازیکنی که آخرین نفری باشد که در دست خود کارت دارد هیچ امتیازی در یافت نمی کند.
 • بازی سیزده را می توان تا رسیدن به یک امتیاز توافق شده ادامه دهید.

برای تماشای ویدیو آموزشی بازی سیزده روی این لینک کلیک کنید.